Biuletyn Informacji Publicznej  Urzędu Gminy Wierzbica  www.wierzbica.pl
Urząd Gminy
Dane adresowe
Numery telefonów
Kierownictwo Urzędu Gminy
Regulamin organizacyjny
Referaty i samodzielne stanowiska
Elektroniczna skrzynka podawcza
Wzory wniosków
Praca - nabór
Wybory i referenda
Konsultacje z Mieszkańcami Gminy
Komunikaty i obwieszczenia
Nieodpłatna pomoc prawna
Rada Gminy Wierzbica
Rada Gminy
Komisje Rady Gminy
Sesje Rady Gminy
Interpelacje i zapytania Radnych
Petycje
Organy
Wójt Gminy Wierzbica
Przewodniczący Rady Gminy
Prawo lokalne
Statut Gminy
Statuty Sołectw
Uchwały Rady Gminy
Zarządzenia Wójta
Raport o stanie gminy
Taryfy za wodę i ścieki
Gospodarka odpadami komunalnymi
Mienie gminy
Budżet
Wieloletnia prognoza finansowa
Podatki i opłaty
Pomoc publiczna
Zagospodarowanie przestrzenne
Strategie
Ochrona Środowiska
Baza danych o ocenach oddziaływania na środowisko
Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku w Gminie Wierzbica
Postępowanie administracyjne
Farma Wiatrowa Mirów-Wierzbica
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Kontrola i audyt
Petycje
Przetargi
Oświadczenia majątkowe
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 
L.p.Strona (dział)Odwiedzin
1Dane adresowe23666
2Rada Gminy17976
3Jednostki organizacyjne17543
4Wójt Gminy Wierzbica16789
5Podatki i opłaty15829
6Komisje Rady Gminy15187
7Jednostki pomocnicze14045
8Strategie13797
9Przewodniczący Rady Gminy13688
10Referaty i samodzielne stanowiska13397
11Wyszukiwarka12815
12Kierownictwo Urzędu Gminy11999
13Redakcja Biuletynu11756
14Instrukcja obsługi11608
15Statuty Sołectw9697
16Numery telefonów9538
17Wzory wniosków8473
18Gminne Przedszkola Publiczne7199
19Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej7113
20Komisja Rewizyjna6922
2120066886
22Komisja Budżetu i Finansów6777
2320076758
24Komisja ds Społeczno - Gospodarczych6752
25Publiczne Szkoły Podstawowe6734
2620056651
2720046493
2820046434
29Referat Spraw Obywatelskich - Urząd Stanu Cywilnego (SO-USC)6230
30Sesje Rady Gminy6229
31Radca Prawny (RP)6107
32Referat Finansów i Podatków, Budżetu i Kontroli (FN)6083
3320055983
3420065914
35Gminny Ośrodek Kultury5731
36Główny specjalista d.s. inwestycji (SP)5718
37Gminna Biblioteka Publiczna5718
38Gospodarka odpadami komunalnymi5571
392020 rok5541
40Transmisja Sesji Rady Gminy5508
41Stanowisko do spraw Zarządzania Kryzysowego i Obrony Cywilnej (ZK), Administrator Bezpieczeństwa Informacji, Pełnomocnik ds. Ochrony informacji Niejawnej5297
42Referat Spraw Obywatelskich - Urząd Stanu Cywilnego (SO-USC)4379
4320174338
44Referat Infrastruktury, Rolnictwa i Ochrony Środowiska oraz Gospodarki Nieruchomościami (RRN)4280
45Referat Finansów i Podatków, Budżetu i Kontroli (FN)4249
46Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku w Gminie Wierzbica4123
47Konsultacje z Mieszkańcami Gminy3920
48Sekretarz Gminy3719
49Referat Oświaty (RO)3681
50Baza danych o ocenach oddziaływania na środowisko3664
5120183646
52Referat Organizacyjno –Prawny (OP)3581
53Skabnik3492
54Referat Organizacyjno –Prawny (OP)3469
5520193444
56Oświadczenia majątkowe za 2016 rok3437
5720183295
58Podatek od środków transportowych3248
5920163224
60Rada Gminy Wierzbica 2018 - 20233084
61Dostęp dla osób niepełnosprawnych 2999
6220142860
63Kontrola i audyt2803
64Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej2787
65Zwrot podatku akcyzowego2773
66Sprawozdania2751
6720132741
6820192668
6920152592
70Uchwały RIO w sprawach z zakresu nadzoru nad działalnością budżetową2426
71Uchwały RIO w sprawach z zakresu nadzoru nad działalnością budżetową2418
7220162400
73Wykonanie budżetu2399
7420162349
7520152327
7620152287
7720152285
7820162251
79Uchwała budżetowa2225
8020162222
8120172161
82Oświadczenia majątkowe za 2018 rok2146
83Zwrot podatku akcyzowego w 2016 roku2128
8420172079
85Oświadczenia majątkowe za 2018 rok2061
86Taryfy za wodę i ścieki2031
87Zwrot podatku akcyzowego w 2017 roku2011
8820171942
8920171915
9020181889
9120181816
9220181774
93Oświadczenia majątkowe za 2018 rok1698
94Oświadczenia majątkowe za 2017 rok1677
95Sprawozdania1634
9620181577
97WPF 2018 - 20261554
98Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych1516
99Oświadczenia majątkowe za 2017 rok1507
100Uchwała budżetowa1493
10120181435
102Wykonanie budżetu1370
103Zmiany budżetu1357
104Zwrot podatku akcyzowego w 2018 roku1349
105Oświadczenia majątkowe za 2017 rok1322
106Uchwały RIO w sprawach nadzoru nad działalnością budżetową1312
107Raport o stanie gminy1296
108Ewidencja zbiorników bezodpływowych (szamb) oraz przydomowych oczyszczalni ścieków1258
10920201245
110Projekt budżetu1235
11120191206
112Komisja Skarg, Wniosków i Petycji1062
113Petycje1048
114Odtworzenie aktu stanu cywilnego1023
1152019927
1162019920
117Uchwała budżetowa881
118Uchwały RIO w sprawach zakresu nad działalnością budżetową Sprawozdania866
1192020849
120Projekt uchwały809
1212019773
122Zwrot podatku akcyzowego w 2019 roku765
1232019745
124Wykonanie budżetu724
125Gminny Żłobek w Wierzbicy714
1262019695
127Zmiany budżetu676
128Zakład Wodociągów i Kanalizacji674
129WPF 2019 - 2026647
1302020618
131Sprawozdania610
1322020555
133Administrator Bezpieczeństwa Informacji (ABI)548
1342020492
135Uchwała budżetowa489
1362020437
137Zwrot podatku akcyzowego w 2020 roku426
138Konsultacje społeczne dokumentu pn.: Strategiczne Studium Lokalizacyjne Inwestycji Centralnego Portu Komunikacyjnego414
1392020378
140Wykonanie budżetu370
141Sprawozdania365
142Sprostowanie aktu stanu cywilnego352
143Uchwały RIO w sprawach z zakresu nad działalnością budżetową347
144Transkrypcja zagranicznego dokumentu stanu cywilnego342
145Zaświadczenie stwierdzające możność zawarcia małżeństwa zgodnie z prawem polskim za granicą328
146Wydanie odpisu aktu stanu cywilnego325
147Zameldowanie na pobyt stały314
148Wydanie dowodu osobistego313
149Udostępnianie danych z rejestru Pesel oraz rejestru mieszkańców309
150Wymeldowanie w drodze decyzji administracyjnej309
151Wpisanie do rejestru wyborców308
152Zawarcie związku małżeńskiego308
153Wymeldowanie z pobytu stałego308
154Uzupełnienie aktu stanu cywilnego308
155Uznanie dziecka307
156Powrót do nazwiska noszonego przed zawarciem związku małżeńskiego306
157Nadanie medali za długoletnie pożycie małżeńskie304
158Zaświadczenie o stanie cywilnym303
159Zmiana imienia lub nazwiska299
160Zgłoszenie zgonu298
161Zameldowanie na pobyt czasowy295
162Wydawanie zezwoleń na sprowadzanie zwłok i szczątków ludzkich z zagranicy w celu ich pochowania294
163Zmiana imienia (imion) dziecka w ciągu 6 miesięcy od chwili sporządzenia aktu292
164Wydawanie zaświadczeń dotyczących zameldowania lub wymeldowania z akt ewidencji ludności292
165Zgłoszenie urodzenia dziecka290
166Nadanie nazwiska dziecku pozamałżeńskiemu290
167Wymeldowanie z pobytu czasowego273
168Udostępnianie danych z Rejestru Dowodów Osobistych i dokumentacji związanej z dowodami osobistymi264
1692020164
1702021 rok47
171Oświadczenia majątkowe za 2019 rok43
172Koordynator dostępności37
173Oświadczenia majątkowe za 2019 rok29
174Oświadczenia majątkowe za 2019 rok14