Biuletyn Informacji Publicznej  Urzędu Gminy Wierzbica  www.wierzbica.pl
Urząd Gminy
Dane adresowe
Numery telefonów
Kierownictwo Urzędu Gminy
Regulamin organizacyjny
Referaty i samodzielne stanowiska
Elektroniczna skrzynka podawcza
Wzory wniosków
Praca - nabór
Wybory i referenda
Konsultacje z Mieszkańcami Gminy
Komunikaty i obwieszczenia
Organy
Rada Gminy
Komisje Rady Gminy
Wójt Gminy Wierzbica
Sekretarz Gminy
Przewodniczący Rady Gminy
Prawo lokalne
Statut Gminy
Statuty Sołectw
Sesje Rady
Uchwały
Zarządzenia Wójta
Mienie gminy
Budżet
Wieloletnia prognoza finansowa
Podatki i opłaty
Pomoc publiczna
Zagospodarowanie przestrzenne
Strategie
Gminna Komisja Wyborcza
Ochrona Środowiska
Baza danych o ocenach oddziaływania na środowisko
Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku w Gminie Wierzbica
Postępowanie administracyjne
Farma Wiatrowa Mirów-Wierzbica
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Kontrola i audyt
Przetargi
Oświadczenia majątkowe
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Statystyka odwiedzin  

Statystyki dla strony http://bip.wierzbica.pl

Statystyka dla miesiąca Kwiecień - 2018

45
1
40
2
95
3
103
4
97
5
91
6
62
7
42
8
71
9
83
10
62
11
65
12
121
13
38
14
32
15
56
16
95
17
61
18
59
19
65
20
44
21
47
22
66
23
70
24
49
25
4
26

Odwiedzin ogółem w tym miesiącu: 1663
Odwiedzin średnio dziennie w miesiącu: 64

Statystyka dla roku: 2018

2531
Styczeń
2745
Luty
2697
Marzec
1663
Kwiecień

Odwiedzin w roku 2018: 9636


Wszystkich odwiedzin: 257144

Zobacz poprzednie statystyki:

 
Statystyki podstron >>