Biuletyn Informacji Publicznej  Urzędu Gminy Wierzbica  www.wierzbica.pl
Urząd Gminy
Dane adresowe
Numery telefonów
Kierownictwo Urzędu Gminy
Regulamin organizacyjny
Referaty i samodzielne stanowiska
Elektroniczna skrzynka podawcza
Wzory wniosków
Praca - nabór
Wybory i referenda
Konsultacje Program Rewitalizacji
Komunikaty i obwieszczenia
Organy
Rada Gminy
Komisje Rady Gminy
Wójt Gminy Wierzbica
Sekretarz Gminy
Przewodniczący Rady Gminy
Prawo lokalne
Statut Gminy
Statuty Sołectw
Sesje Rady
Uchwały
Zarządzenia Wójta
Mienie gminy
Budżet
Wieloletnia prognoza finansowa
Podatki i opłaty
Pomoc publiczna
Zagospodarowanie przestrzenne
Strategie
Gminna Komisja Wyborcza
Ochrona Środowiska
Baza danych o ocenach oddziaływania na środowisko
Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku w Gminie Wierzbica
Postępowanie administracyjne
Farma Wiatrowa Mirów-Wierzbica
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Przetargi
Oświadczenia majątkowe
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Statystyka odwiedzin  

Statystyki dla strony http://bip.wierzbica.pl

Statystyka dla miesiąca Kwiecień - 2017

50
1
67
2
88
3
75
4
73
5
90
6
68
7
50
8
44
9
62
10
238
11
78
12
68
13
66
14
39
15
28
16
43
17
109
18
105
19
99
20
97
21
49
22
95
23
102
24

Odwiedzin ogółem w tym miesiącu: 1883
Odwiedzin średnio dziennie w miesiącu: 78.5

Statystyka dla roku: 2017

3260
Styczeń
2556
Luty
2904
Marzec
1883
Kwiecień

Odwiedzin w roku 2017: 10603


Wszystkich odwiedzin: 225333

Zobacz poprzednie statystyki:

 
Statystyki podstron >>