Biuletyn Informacji Publicznej  Urzędu Gminy Wierzbica  www.wierzbica.pl
Urząd Gminy
Dane adresowe
Numery telefonów
Kierownictwo Urzędu Gminy
Regulamin organizacyjny
Referaty i samodzielne stanowiska
Elektroniczna skrzynka podawcza
Wzory wniosków
Praca - nabór
Wybory i referenda
Konsultacje z Mieszkańcami Gminy
Komunikaty i obwieszczenia
Nieodpłatna pomoc prawna
Rada Gminy Wierzbica
Rada Gminy
Komisje Rady Gminy
Sesje Rady Gminy
Interpelacje i zapytania Radnych
Petycje
Organy
Wójt Gminy Wierzbica
Przewodniczący Rady Gminy
Prawo lokalne
Statut Gminy
Statuty Sołectw
Uchwały Rady Gminy
Zarządzenia Wójta
Raport o stanie gminy
Taryfy za wodę i ścieki
Gospodarka odpadami komunalnymi
Mienie gminy
Budżet
Wieloletnia prognoza finansowa
Podatki i opłaty
Pomoc publiczna
Zagospodarowanie przestrzenne
Strategie
Ochrona Środowiska
Baza danych o ocenach oddziaływania na środowisko
Publicznie dostępny wykaz danych o środowisku w Gminie Wierzbica
Postępowanie administracyjne
Farma Wiatrowa Mirów-Wierzbica
Inne
Jednostki pomocnicze
Jednostki organizacyjne
Kontrola i audyt
Petycje
Przetargi
Oświadczenia majątkowe
Współpraca z organizacjami pozarządowymi
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych
Serwis
Wyszukiwarka
Redakcja Biuletynu
Instrukcja obsługi
Wykaz danych o środowisku
Rejestr zmian
Statystyka odwiedzin
 Statystyka odwiedzin  

Statystyki dla strony http://bip.wierzbica.pl

Statystyka dla miesiąca Listopad - 2020

95
1
154
2
134
3
96
4
101
5
91
6
41
7
63
8
81
9
79
10
65
11
98
12
83
13
42
14
35
15
104
16
72
17
84
18
89
19
83
20
66
21
55
22
115
23
95
24
104
25

Odwiedzin ogółem w tym miesiącu: 2125
Odwiedzin średnio dziennie w miesiącu: 85

Statystyka dla roku: 2020

2401
Styczeń
3298
Luty
3201
Marzec
2377
Kwiecień
2956
Maj
2696
Czerwiec
2266
Lipiec
2607
Sierpień
2771
Wrzesień
2915
Październik
2125
Listopad

Odwiedzin w roku 2020: 29613


Wszystkich odwiedzin: 369460

Zobacz poprzednie statystyki:

 
Statystyki podstron >>